Tervetuloa meille
Kodit ja ohjelma
Ilmoittautuminen
Taiteilijat
Yhteystiedot
 
 
 
Taiteilijat
Seppo Renvall
Roi Vaara
Akashapushpa
Rinneradio
Teuri Haarla
Jukka Tolonen
Karri Koivukoski
Matti Wallius
Heikki Mäntymaa
Adolfo Vera
Anna Wilhelmus
Willem Wilhelmus
Taru Nyman
Kaj Chydenius
Heinäsirkka
Zape Leppänen
Birdhouse
Aslak Christiansson
Karl Hedman
Helinä Hukkataival
Trio Melnikov
Alli Savolainen
Reetta Sironen

Reijo Kela
Heike Endemann
Katja Kiuru
Tomoya Murazami
Anna Lehto
Eero Saunamäki
Pinktwins
Harri Saksala
Adam Geczy
Inari Virmakoski
Tizzi Fib
Allan Fib
Miriam Fib
Simo Rouhiainen
Andrea Fuhrmann
Minna Pyyhkala
Mikko  Nousiainen
Ooppera-ja teatteriseurue Kapsäkki
Reetta Ristimäki
Mika Nikander
Jarmo Julkunen
Tanssiryhmä Frunzan
Ulrike Mundt
Svirki yhtye
Christoffer von Bonsdorff
Markku Luotamo
Murat Emre Ermutlu
Juha Levo
Aakkonen Kivi
Aleksis Kivi
Hannu Kärenlampi ja
Harri Kivi

 Projektin virallisena suojelijana toimii
Aleksis Vasili Feodor Feodoroviz Kivi
(uussuomalainen burma).